Sách
658 G 434/ 06
Giáo trình Quản trị học /
ISBN Giá: 23000 VNĐ
DDC 658
Nhan đề Giáo trình Quản trị học / Chủ biên: TS Phạm Thị Minh Châu, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hiệp,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2006
Mô tả vật lý 235 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Liên Hiệp
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Minh Châu
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023603
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023603thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190899
0021
004FF334366-202E-41E3-A9E4-86156495EB95
005202011241511
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c23000 VNĐ
039|y20201124151102|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a658|bG 434/ 06|223 ed.
245 |aGiáo trình Quản trị học / |cChủ biên: TS Phạm Thị Minh Châu, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hiệp,...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bPhương Đông, |c2006
300 |a235 tr. ; |c24 cm.
650 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị
700 |aNguyễn, Thị Liên Hiệp|eTác giả
700 |aPhạm, Thị Minh Châu|eChủ biên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023603
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023603thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023603 Kho Giáo trình 658 G 434/ 06 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào