Luận Văn Luận Án
372.61 ĐC 5321d/11
Dạy học kiểu bài mở rộng vốn từ ở lớp 4, 5 bằng các kĩ thuật dạy học tích cực /
DDC 372.61
Tác giả CN Đỗ, Ngọc Chi
Nhan đề Dạy học kiểu bài mở rộng vốn từ ở lớp 4, 5 bằng các kĩ thuật dạy học tích cực / Đỗ Ngọc Chi; Nghd.: TS. Nguyễn Gia Cầu
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2011
Mô tả vật lý 150 tr. : Minh họa ; 30 cm.
Phụ chú Giáo dục tiểu học, Mã số: 60.14.01
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sỹ
Từ khóa tự do Vốn từ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Gia Cầu
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.011603
000 00000nam a2200000 4500
00142013
00251
00447484
008
0091 0
039|a20160707070316|badmin|c201208150936|dILIB|y201208150928|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a372.61|bĐC 5321d/11
1001#|aĐỗ, Ngọc Chi|eTác giả
24510|aDạy học kiểu bài mở rộng vốn từ ở lớp 4, 5 bằng các kĩ thuật dạy học tích cực / |cĐỗ Ngọc Chi; Nghd.: TS. Nguyễn Gia Cầu
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2011
300##|a150 tr. : |bMinh họa ; |c30 cm.|eThu qua USB
500##|aGiáo dục tiểu học, Mã số: 60.14.01
502##|aLuận văn Thạc sỹ Giáo dục học--Trường Đại học Vinh
504##|aPhụ lục: Cuối chính văn
650#4|aGiáo dục tiểu học
653##|aGiáo dục tiểu học
653##|aDạy học
653##|aLuận văn Thạc sỹ
653##|aVốn từ
7001#|aNguyễn, Gia Cầu|cTS.|eNgười hướng dẫn
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.011603
890|a1|b0|c1|d10
910|bVân Anh
922|aPhòng đào tạo Sau đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.011603 Kho Luận Án 372.61 ĐC 5321d/11 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1