Luận Văn Luận Án
530.071 TD 916k/ 13
Khai thác kiến thức vật lý, ứng dụng vào kỹ thuật ngành Ô tô trong quá trình dạy học vật lý đại cương ở trường Đại học Trần Đại Nghĩa :
DDC 530.071
Tác giả CN Trần, Ngọc Dũng
Nhan đề Khai thác kiến thức vật lý, ứng dụng vào kỹ thuật ngành Ô tô trong quá trình dạy học vật lý đại cương ở trường Đại học Trần Đại Nghĩa : Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục / Trần Ngọc Dũng; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Đình Thước
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2013
Mô tả vật lý 139 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Mã số: 60.14.01.11
Thuật ngữ chủ đề Vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Thước
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.013646
000 00000nam a2200000 4500
00145463
00251
00450979
008
0091 0
039|a20160707084821|badmin|c201309101544|dILIB|y201309101534|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a530.071|bTD 916k/ 13
1001#|aTrần, Ngọc Dũng|eTác giả
24510|aKhai thác kiến thức vật lý, ứng dụng vào kỹ thuật ngành Ô tô trong quá trình dạy học vật lý đại cương ở trường Đại học Trần Đại Nghĩa : |bLuận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục / |cTrần Ngọc Dũng; Ng.hd.: PGS.TS. Nguyễn Đình Thước
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2013
300##|a139 tr. ; |c27 cm.
500##|aLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Mã số: 60.14.01.11
502##|aLuận văn Thạc sỹ -- Trường Đại học Vinh
504##|aThư mục: Cuối chính văn|b12
650#4|aVật lí
653##|aVật lí
653##|aPhương pháp giảng dạy
653##|aLuận văn Thạc sĩ
7001#|aNguyễn, Đình Thước|cPGS.TS.|eNg.hd.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.013646
890|a1|b0|c1|d0
910|bD.Nga
922|aPhòng Đào tạo sau đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.013646 Kho Luận Án 530.071 TD 916k/ 13 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1