Luận Văn Luận Án
373.12 NL 2691m/ 14
Một số giải pháp quản lí công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường Trung học cơ sở huyện Cần giờ Thành phố Hồ Chí Minh /
DDC 373.12
Tác giả CN Nguyễn, Thiên Lăng
Nhan đề Một số giải pháp quản lí công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường Trung học cơ sở huyện Cần giờ Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thiên Lăng; Ng.h.d.: PGS.TS. Nguyễn Đình Huân
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2014
Mô tả vật lý 101 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Quản lý giáo dục; Mã số: 60.14.01.14
Thuật ngữ chủ đề Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Quản lí giáo dục
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Huân
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.015129
000 00000nam a2200000 4500
00147956
00251
00453618
008041022 2004 b vie
0091 0
039|a20160707101608|badmin|c201411111622|dILIB|y201411111619|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|aVN
08214|214 ed.|a373.12|bNL 2691m/ 14
1001#|aNguyễn, Thiên Lăng|eTác giả
24510|aMột số giải pháp quản lí công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường Trung học cơ sở huyện Cần giờ Thành phố Hồ Chí Minh / |cNguyễn Thiên Lăng; Ng.h.d.: PGS.TS. Nguyễn Đình Huân
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2014
300##|a101 tr. ; |c27 cm.
500##|aQuản lý giáo dục; Mã số: 60.14.01.14
502##|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục--Trường đại học Vinh
504##|aThư mục: Cuối chính văn|b65
650#4|aQuản lí giáo dục
653##|aGiáo dục
653##|aTrung học cơ sở
653##|aQuản lí
653##|aLuận văn Thạc sĩ
653##|aQuản lí giáo dục
7001#|aNguyễn, Đình Huân|cPGS.TS|eNg.hd.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.015129
890|a1|b0|c1|d0
910|bVân Anh
922|aPhòng đào tạo Sau Đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.015129 Kho Luận Án 373.12 NL 2691m/ 14 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1