Luận Văn Luận Án
373.12 LL 4331m/ 15
Một số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm - kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường Mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiển Giang :
DDC 373.12
Tác giả CN Lê, Ngọc Lệ
Nhan đề Một số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm - kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường Mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiển Giang : Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / Lê Ngọc Lệ; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Bá Minh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2015
Mô tả vật lý 137 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Quản lí giáo dục, Mã số: 60.14.01.14
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Trường mẫu giáo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Minh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.016384
000 00000nam a2200000 4500
00149463
00251
00455168
008
0091 0
039|a20160707144014|badmin|c201510140841|dPLBM|y201510140824|zPLBM
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|aVN
08214|214 ed.|a373.12|bLL 4331m/ 15
1001#|aLê, Ngọc Lệ|eTác giả
24510|aMột số giải pháp quản lý giáo dục tình cảm - kỹ năng xã hội cho trẻ 5 tuổi ở các trường Mầm non thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiển Giang : |bLuận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / |cLê Ngọc Lệ; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Bá Minh
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2015
300##|a137 tr. ; |c27 cm.
500##|aQuản lí giáo dục, Mã số: 60.14.01.14
502##|aLuận văn (Thạc sĩ)--Trường Đại học Vinh
504##|aTài liệu tham khảo: tr. 117 - 118|b19
650#4|aGiáo dục
653##|aGiáo dục
653##|aQuản lí
653##|aLuận văn Thạc sĩ
653##|aQuản lí giáo dục
653##|aTrường mẫu giáo
7001#|aNguyễn, Bá Minh|cPGS.TS|eNg.h.d.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.016384
890|a1|b0|c1|d19
910|bVân Anh
922|aPhòng Đào tạo sau Đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.016384 Kho Luận Án 373.12 LL 4331m/ 15 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1