Sách
167 câu hỏi - đáp về kế toán kiểm toán
Tác giả CN Đặng thiệu Minh
Nhan đề 167 câu hỏi - đáp về kế toán kiểm toán
Thông tin xuất bản LĐ-XH, 2007
Mô tả vật lý 349
Từ khóa tự do Kinh tế
000 00000nam a2200000 a 4500
00175083
0021
00408DCA6FA-983F-4776-98C2-38BE55AE6592
008 2007 vm| vie
0091 0
039|y20170106100542|zttlan
100|aĐặng thiệu Minh
245|a167 câu hỏi - đáp về kế toán kiểm toán
260|bLĐ-XH, |c2007
300|a349
653|aKinh tế
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào