Luận Văn Luận Án
372.61 NT 7722 d/16
Dạy hoc từ trái nghĩa theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học :
DDC 372.61
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Trang
Nhan đề Dạy hoc từ trái nghĩa theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học (bậc Tiểu học): 60.14.01.01 / Nguyễn Thị Thu Trang; Ng.h.d.: PGS.TS Chu Thị Thủy An
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 170tr. ; 27cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Phương pháp
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Thủy An
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.017103
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thuong/luận án 2016/la.01703thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00179496
00251
0048E246154-5AA4-448E-8853-6062173B5368
005201704181418
008160608s2016 vm vie
0091 0
039|a20170418141857|bbmthuong|c20170417161858|dbmthuong|y20170413101813|zbmthuong
041 |avie
044 |aVN
082 |a372.61|bNT 7722 d/16|214 ed
100 |aNguyễn, Thị Thu Trang|eTác giả
245 |aDạy hoc từ trái nghĩa theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục học (bậc Tiểu học): 60.14.01.01 / |cNguyễn Thị Thu Trang; Ng.h.d.: PGS.TS Chu Thị Thủy An
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a170tr. ; |c27cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS)--Trường Đại học Vinh, 2016
504 |aThư mục: cuối chính văn
650 |aGiáo dục tiểu học
653 |aTiểu học
653 |aGiáo dục
653 |aDạy học
653 |aHọc sinh
653 |aPhương pháp
653|aLuận văn Thạc sĩ
700 |aChu, Thị Thủy An|cPGS.TS|eTác giả
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.017103
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thuong/luận án 2016/la.01703thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.017103 Kho Luận Án 372.61 Nt 7722 d/16 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1