Luận Văn Luận Án
372.3 TH 6335p/ 16
Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học môn khoa học ở trường tiểu học :
DDC 372.3
Tác giả CN Trần, Thị Hiền
Nhan đề Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học môn khoa học ở trường tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học (bậc Tiểu học): 60.14.01.01 / Trần Thị Hiền; Ng,h.d.: PGS.TS Nguyễn Thị Hường
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 112 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hường
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.017101
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thuong/luận án 2016/la.01701thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00179717
00251
004683CCF6E-E493-40AF-8040-DA82E6F51658
005201704181423
008160608s2016 vm vie
0091 0
039|a20170418142351|bbmthuong|c20170413152350|dbmthuong|y20170413104213|zbmthuong
041 |avie
044 |aVN
082 |a372.3|bTH 6335p/ 16|214 ed
100 |aTrần, Thị Hiền|eTác giả
245 |aPhát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học môn khoa học ở trường tiểu học : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục học (bậc Tiểu học): 60.14.01.01 / |cTrần Thị Hiền; Ng,h.d.: PGS.TS Nguyễn Thị Hường
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a112 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2016
504 |aThư mục: cuối chính văn
650 |aGiáo dục tiểu học
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aGiáo dục tiểu học
653 |aGiáo dục
653 |aHọc sinh
653|aLuận văn Thạc sĩ
700 |aNguyễn, Thị Hường|cPGS.TS|eNg.h.d
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.017101
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thuong/luận án 2016/la.01701thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.017101 Kho Luận Án 372.3 TH 6335p/ 16 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1