Luận Văn Luận Án
420.71 NT 547f/ 16
Flashcards versus wordlists in vocabulary instruction to efl secondary school learners :
DDC 420.71
Tác giả CN Nguyen, Thi Thuy
Nhan đề Flashcards versus wordlists in vocabulary instruction to efl secondary school learners : Master's thesis in education. Major: Theory and methods of teaching english. Code: 60.14.01.11 / Nguyen Thi Thuy; Dr. Tran Thi Ngoc Yen
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 52 p. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Ministry of education and training vinh university
Thuật ngữ chủ đề Tiếng anh
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Lí thuyết
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Tran, Thi Ngoc Yen
Địa chỉ
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la.017078thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00181097
00251
004665BD1F4-EFA5-42F9-8CAB-F533BD0C9D73
005201705110805
008160608s2016 vm vie
0091 0
039|a20170511080534|bbmhagiang|y20170511080215|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.71|bNT 547f/ 16|214 ed.
100 |aNguyen, Thi Thuy|eAuthor
245 |aFlashcards versus wordlists in vocabulary instruction to efl secondary school learners : |bMaster's thesis in education. Major: Theory and methods of teaching english. Code: 60.14.01.11 / |cNguyen Thi Thuy; Dr. Tran Thi Ngoc Yen
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a52 p. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Ministry of education and training vinh university
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2016
504 |aIndex: p.50-53|b39
650 |aTiếng anh
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTiếng anh
653 |aLí thuyết
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
700 |aTran, Thi Ngoc Yen|eNg.h.d.|cDr.
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la.017078thumbimage.jpg
890|c1|a1|b0|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.017078 Kho Luận Án 420.71 NT 547f/ 16 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1