Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
658.07 PS 2251g/ 17
Giáo trình kỹ năng tư vấn thủ tục thành lập và quản trị doanh nghiệp /
ISBN 978-604-923-330-2 Giá: 76000 VNĐ
DDC 658.07
Tác giả CN Phạm, Thị Huyền Sang
Nhan đề Giáo trình kỹ năng tư vấn thủ tục thành lập và quản trị doanh nghiệp / TS Phạm Thị Huyền Sang (chủ biên), ThS Trần Thị Vân Trà, ThS Phan Nữ Hiền Oanh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Trường Đại học Vinh, 2017
Mô tả vật lý 323 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Thủ tục
Tác giả(bs) CN Phan, Nữ Hiền Oanh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Vân Trà
Địa chỉ Kho Giáo trình(77): GT.027666-74, GT.027676-703, GT.027705-13, GT.027715-45
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gtkynangthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00182876
00231
0049114F9D7-9597-4D17-9970-7C3CBFFB9146
005202009291506
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-330-2|c76000 VNĐ
039|a20200929150600|bpvtho|c20200915094813|dbmyen|y20171207150649|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a658.07|bPS 2251g/ 17|214 ed.
100 |aPhạm, Thị Huyền Sang|cTS|eTác giả
245 |aGiáo trình kỹ năng tư vấn thủ tục thành lập và quản trị doanh nghiệp / |cTS Phạm Thị Huyền Sang (chủ biên), ThS Trần Thị Vân Trà, ThS Phan Nữ Hiền Oanh
260 |aNghệ An : |bTrường Đại học Vinh, |c2017
300 |a323 tr. ; |c24 cm.
650 |aDoanh nghiệp
653 |aKỹ năng
653 |aQuản trị
653 |aDoanh nghiệp
653 |aGiáo trình ĐHV
653 |aThủ tục
700 |aPhan, Nữ Hiền Oanh|cThS |eTác giả
700 |aTrần, Thị Vân Trà|cThS |eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(77): GT.027666-74, GT.027676-703, GT.027705-13, GT.027715-45
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gtkynangthumbimage.jpg
890|a77|b212
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.027666 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 1
2 GT.027667 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 2
3 GT.027668 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 3
4 GT.027669 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 4
5 GT.027670 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 5
6 GT.027671 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 6
7 GT.027672 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 7 Hạn trả:06-11-2020
8 GT.027673 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 8
9 GT.027674 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 9
10 GT.027676 Kho Giáo trình 658.07 PS 2251g/ 17 Giáo trình 11 Hạn trả:27-03-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào