Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
516 NQ 311g/ 18
Giáo trình hình học họa hình :
ISBN 978-604-922-322-7 Giá: 56000 VNĐ
DDC 516
Tác giả CN Nguyễn, Sỹ Quế
Nhan đề Giáo trình hình học họa hình : Dùng cho sinh viên các ngành kỹ thuật / TS Nguyễn Sỹ Quế, ThS Nguyễn Thị Kiều Vinh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 215 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Hình học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Hình học họa hình
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kiều Vinh
Địa chỉ Kho Giáo trình(79): GT.028215-29, GT.028231-94
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gt.0028215thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00184665
00231
00496DA696C-073D-4EE3-B6F6-D07DCEF3B05E
005202009110821
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-922-322-7|c56000 VNĐ
039|a20200911082110|bbmyen|c20200910144836|dbmyen|y20180510093202|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a516|bNQ 311g/ 18|223 ed.
100 |aNguyễn, Sỹ Quế|cTS|eTác giả
245 |aGiáo trình hình học họa hình : |bDùng cho sinh viên các ngành kỹ thuật / |cTS Nguyễn Sỹ Quế, ThS Nguyễn Thị Kiều Vinh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a215 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.215|b10
650 |aHình học
653 |aToán học
653 |aHình học
653 |aHình học họa hình
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aNguyễn, Thị Kiều Vinh|cThS |eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(79): GT.028215-29, GT.028231-94
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gt.0028215thumbimage.jpg
890|a79|b157|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.028251 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 37 Hạn trả:11-11-2018
2 GT.028253 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 39
3 GT.028258 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 44
4 GT.028243 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 29
5 GT.028238 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 24
6 GT.028254 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 40
7 GT.028250 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 36
8 GT.028237 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 23 Hạn trả:02-01-2021
9 GT.028248 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 34
10 GT.028256 Kho Giáo trình 516 NQ 311g/ 18 Giáo trình 42
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào