Sách
335.4346 H 7197/ 17
Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh :
ISBN Giá: 16.000 VNĐ
DDC 335.4346
Nhan đề Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh : (Dùng cho Đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2017
Mô tả vật lý 96 tr. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Phong cách
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Đạo đức Hồ Chí Minh
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.030974-83
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30974 hoidapthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190786
0021
004BDF82F4A-7590-45CF-8CB1-FA386B151546
005202010270953
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |c16.000 VNĐ
039|y20201027095345|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a335.4346|bH 7197/ 17|223 ed.
245 |aHỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh : |b(Dùng cho Đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2017
300 |a96 tr. ; |c19 cm.
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aPhong cách
653 |aSách hỏi đáp
653 |aĐạo đức Hồ Chí Minh
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.030974-83
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.30974 hoidapthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.030980 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 7
2 XH.030981 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 8
3 XH.030982 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 9
4 XH.030983 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 10
5 XH.030974 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 1
6 XH.030975 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 2
7 XH.030976 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 3
8 XH.030977 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 4
9 XH.030978 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 5
10 XH.030979 Ban Khoa học Xã hội 335.4346 H 7197/ 17 Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào