Sách
613.71 TU 97q/ 19
Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và những giải pháp nâng cao sức khỏe hiện nay /
ISBN 978-604-85-0774-9
DDC 613.71
Tác giả CN Trương, Quốc Uyên
Nhan đề Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và những giải pháp nâng cao sức khỏe hiện nay / Trương Quốc Uyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và du lịch, 2019
Mô tả vật lý 252 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sức khỏe
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Sức khỏe
Từ khóa tự do Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Giải pháp sức khỏe
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(3): XH.031077-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/lịch sử/xh.031077thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190790
0021
004354AE7DC-6AD9-4EE0-A364-A17DAE16EB63
005202010271407
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-85-0774-9
039|y20201027140747|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a613.71|bTU 97q/ 19|223 ed.
100 |aTrương, Quốc Uyên|eTác giả
245 |aQuan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và những giải pháp nâng cao sức khỏe hiện nay / |cTrương Quốc Uyên
260 |aHà Nội : |bThể thao và du lịch, |c2019
300 |a252 tr. ; |c21 cm.
650 |aSức khỏe
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aSức khỏe
653 |aChủ tịch Hồ Chí Minh
653 |aGiải pháp sức khỏe
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(3): XH.031077-9
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách xh/lịch sử/xh.031077thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.031077 Ban Khoa học Xã hội 613.71 TU 97q/ 19 Sách Tiếng Việt 1
2 XH.031078 Ban Khoa học Xã hội 613.71 TU 97q/ 19 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.031079 Ban Khoa học Xã hội 613.71 TU 97q/ 19 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào