Sách giáo khoa
Bài tập thực hành kế toán máy Misa SME.NET :
ISBN Giá: VNĐ
Nhan đề Bài tập thực hành kế toán máy Misa SME.NET : (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa-Thông tin, 2017
Mô tả vật lý tr.64 ; cm.
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190825
0028
00497FB604E-27E9-45BF-B576-0F4EBC934BA7
005202011180920
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20201118092045|zttlan
041 |avie
044 |aVN
245 |aBài tập thực hành kế toán máy Misa SME.NET : |b(Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN)
260 |aHà Nội : |bVăn hóa-Thông tin, |c2017
300 |atr.64 ; |ccm.
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào