Sách giáo khoa
Giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp :
ISBN Giá: VNĐ
Nhan đề Giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN) / Công ty cổ phần MISA
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn Hóa - Thông Tin, 2017
Mô tả vật lý tr.477 ; cm.
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190826
0028
004A8F2D8B7-640D-4AFE-BFBE-BA33350EFA73
005202011180926
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20201118092632|zttlan
041 |avie
044 |aVN
245 |aGiáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp : |bDùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN) / |cCông ty cổ phần MISA
260 |aHà Nội : |bVăn Hóa - Thông Tin, |c2017
300 |atr.477 ; |ccm.
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào