Sách Ngoại Văn
005.13 L 69382i/ 17
Introduction to Java programming and data structures :
ISBN 978-0-13-467094-2
DDC 005.13
Tác giả CN Liang, Y. Daniel
Nhan đề Introduction to Java programming and data structures : Comprehensive version / Y. Daniel Liang
Lần xuất bản 11th ed.
Thông tin xuất bản New York : Pearson, 2017
Mô tả vật lý 1210 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Cấu trúc dữ liệu
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Lập trình Java
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000746
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000746thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191231
0022
004D72401EF-8946-48C2-AC6C-499FB22D3D96
005202101131001
008160608s2017 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-13-467094-2
039|a20210113100147|bbmngaduong|y20210113092702|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a005.13|bL 69382i/ 17
100 |aLiang, Y. Daniel|eAuthor
245 |aIntroduction to Java programming and data structures : |bComprehensive version / |cY. Daniel Liang
250 |a11th ed.
260 |aNew York : |bPearson, |c2017
300 |a1210 p. ; |c24 cm.
504 |aIndex: p.1183-1210
650 |aCông nghệ thông tin
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aCấu trúc dữ liệu
653 |aTin học
653 |aLập trình Java
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000746
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000746thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000746 Kho Ngoại văn 005.13 L 69382i/ 17 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào