Sách Ngoại Văn
006.7 F 316w/ 19
Web development and design foundations with HTML5 /
ISBN 978-0-13-480114-8
DDC 006.7
Tác giả CN Felke-Morris, Terry Ann
Nhan đề Web development and design foundations with HTML5 / Terry Ann Felke-Morris
Lần xuất bản 9th ed.
Thông tin xuất bản New York : Pearson, [2019]
Mô tả vật lý 695 p. : Paragraph ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Thiết kế web
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000745
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000745thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191232
0022
004E511A8CF-AB43-473D-96DF-30D3A3CDA099
005202101130937
008160608s2019 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-13-480114-8
039|y20210113093711|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a006.7|bF 316w/ 19
100 |aFelke-Morris, Terry Ann|cEd.D.|eAuthor
245 |aWeb development and design foundations with HTML5 / |cTerry Ann Felke-Morris
250 |a9th ed.
260 |aNew York : |bPearson, |c[2019]
300 |a695 p. : |bParagraph ; |c27 cm.
504 |aIndex: p. 685-695
650 |aCông nghệ thông tin
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aThiết kế web
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000745
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000745thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000745 Kho Ngoại văn 006.7 F 316w/ 19 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào