Sách Ngoại Văn
005.4 S 7827o/ 17
Operating systerm :
ISBN 978-0-13-467095-9
DDC 005.4
Tác giả CN Stallings, William
Nhan đề Operating systerm : Internals and design principles / William Stallings
Lần xuất bản 9th ed.
Thông tin xuất bản New York : Pearson, 2017
Mô tả vật lý 704 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Hệ điều hành
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Hệ điều hành
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000743
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000743thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191234
0022
004C85649CA-E787-463A-A8BB-8205CF952BB2
005202101130950
008160608s2017 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-13-467095-9
039|y20210113095017|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a005.4|bS 7827o/ 17
100 |aStallings, William|eAuthor
245 |aOperating systerm : |bInternals and design principles / |cWilliam Stallings
250 |a9th ed.
260 |aNew York : |bPearson, |c2017
300 |a704 p. ; |c24 cm.
650 |aHệ điều hành
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aHệ điều hành
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000743
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000743thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000743 Kho Ngoại văn 005.4 S 7827o/ 17 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào