Sách Ngoại Văn
005.74 E 482f/ 16
Fundamentals of database systems /
ISBN 978-0-13-397077-7
DDC 005.74
Tác giả CN Elmasri, Ramez
Nhan đề Fundamentals of database systems / Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe
Lần xuất bản 7th ed.
Thông tin xuất bản New York : Pearson, 2016
Mô tả vật lý 1242 p. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Tác giả(bs) CN Navathe, Shamkant B.
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000741
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000741thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191236
0022
004A7A76DFE-B0EA-4BF4-8338-5F4FD3BE09A4
005202101131010
008160608s2016 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-13-397077-7
039|y20210113101017|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a005.74|bE 482f/ 16
100 |aElmasri, Ramez|eAuthor
245 |aFundamentals of database systems / |cRamez Elmasri, Shamkant B. Navathe
250 |a7th ed.
260 |aNew York : |bPearson, |c2016
300 |a1242 p. ; |c27 cm.
504 |aBibliography and index: p. 1179-1242
650 |aCông nghệ thông tin
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aCơ sở dữ liệu
700 |aNavathe, Shamkant B. |eAuthor
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000741
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000741thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000741 Kho Ngoại văn 005.74 E 482f/ 16 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào