Sách Ngoại Văn
004.2 S 7827c/ 16
Computer organization and architecture :
ISBN 978-0-13-410161-3 Giá: VNĐ
DDC 004.2
Tác giả CN Stallings, William
Nhan đề Computer organization and architecture : Designing for performance / William Stallings; Contribution by Peter Zeno; Foreword by Chris Jesshope
Lần xuất bản 10th ed.
Thông tin xuất bản New York : Pearson, 2016
Mô tả vật lý 833 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Kiến trúc máy tính
Tác giả(bs) CN Zeno, Peter
Tác giả(bs) CN Jesshope, Chris
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000735
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000735thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191242
0022
0048A3F56CD-020D-4D92-B5BE-B8B3BB5304FD
005202101140950
008160608s2016 xxu eng
0091 0
020 |a978-0-13-410161-3|cVNĐ
039|a20210114095042|bbmngaduong|c20210114094600|dbmngaduong|y20210114094515|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a004.2|bS 7827c/ 16
100 |aStallings, William|eAuthor
245 |aComputer organization and architecture : |bDesigning for performance / |cWilliam Stallings; Contribution by Peter Zeno; Foreword by Chris Jesshope
250 |a10th ed.
260 |aNew York : |bPearson, |c2016
300 |a833 p. ; |c24 cm.
504 |aBibliography references and index: p. 800-833
650 |aCông nghệ thông tin
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aNgoại ngữ
653 |aKiến trúc máy tính
700 |aZeno, Peter|eContributor
700|aJesshope, Chris |eForeword writer
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000735
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000735thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000735 Kho Ngoại văn 004.2 S 7827c/ 16 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào