Giáo trình
519.3071 NN 5762t/ 96
Tối ưu hóa :
ISBN Giá: 13500 VNĐ
DDC 519.3071
Tác giả CN Nguyễn, Đức Nghĩa
Nhan đề Tối ưu hóa : Quy hoạch tuyến tính và rời rạc / Nguyễn Đức Nghĩa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1996
Mô tả vật lý 192 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Toán rời rạc
Từ khóa tự do Quy hoạch tuyến tính
Từ khóa tự do Tối ưu hóa
Địa chỉ Kho Giáo trình(29): GT.040016-44
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.40016 toiuuhoathumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191247
0023
004CF632709-0FDA-419A-856E-18040F145A8D
005202101211010
008160608s1996 vm vie
0091 0
020 |c13500 VNĐ
039|y20210121101042|zpvnhan
041 |avie
044 |avm
082 |a519.3071|bNN 5762t/ 96|223 ed.
100 |aNguyễn, Đức Nghĩa|eTác giả
245 |aTối ưu hóa : |bQuy hoạch tuyến tính và rời rạc / |cNguyễn Đức Nghĩa
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1996
300 |a192 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán học
653 |aGiáo trình
653 |aToán học
653 |aToán rời rạc
653 |aQuy hoạch tuyến tính
653 |aTối ưu hóa
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(29): GT.040016-44
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.40016 toiuuhoathumbimage.jpg
890|a29|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.040016 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 1
2 GT.040017 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 2
3 GT.040018 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 3
4 GT.040019 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 4
5 GT.040020 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 5
6 GT.040021 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 6
7 GT.040022 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 7
8 GT.040023 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 8
9 GT.040024 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 9
10 GT.040025 Kho Giáo trình 519.3071 NN 5762t/ 96 Giáo trình 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào