Sách
174 NC 21211đ/ 19
Đạo đức công chức trong thực thi công vụ /
ISBN 978-604-81-1589-0 Giá: 100.000 VNĐ
DDC 174
Tác giả CN Ngô, Thành Can
Nhan đề Đạo đức công chức trong thực thi công vụ / PGS.TS Ngô Thành Can, TS Lê Thị Hằng, TS Ngô Văn Trân
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 362 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Công vụ
Tác giả(bs) CN Ngô, Thành Can
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Trân
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.008417
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.08417thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190798
0021
0045A471F84-6C59-4942-85AD-23D6C38142BD
005202010280852
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-81-1589-0|c100.000 VNĐ
039|y20201028085239|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a174|bNC 21211đ/ 19|223 ed.
100 |aNgô, Thành Can|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aĐạo đức công chức trong thực thi công vụ / |cPGS.TS Ngô Thành Can, TS Lê Thị Hằng, TS Ngô Văn Trân
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2019
300 |a362 tr. ; |c21 cm.
650 |aĐạo đức
653 |aĐạo đức
653 |aCông chức
653 |aCông vụ
700 |aNgô, Thành Can|cPGS.TS|eChủ biên
700 |aLê, Thị Hằng|cTS|eTác giả
700 |aNgô, Văn Trân|cTS|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.008417
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach xh/xh.08417thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.008417 Ban Khoa học Xã hội 174 NC 21211đ/ 19 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào