Sách
324.2597 L 698/ 20
Lịch sử ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1930 - 2020)
ISBN 978-604-964-613-3
DDC 324.2597
Nhan đề Lịch sử ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1930 - 2020)
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nghệ An, 2020
Mô tả vật lý 263 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Đảng bộ
Từ khóa tự do Tuyên giáo
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.031653
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/xh.031653thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190800
0021
0048FD90580-5C93-4464-9941-C7D13033F8AD
005202010281001
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-964-613-3
039|y20201028100106|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a324.2597|bL 698/ 20|223 ed.
245 |aLịch sử ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1930 - 2020)
260 |aNghệ An : |bNghệ An, |c2020
300 |a263 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.257-261|b56
650 |aChính trị
653 |aChính trị
653 |aLịch sử
653 |aNghệ An
653 |aĐảng bộ
653 |aTuyên giáo
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.031653
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/xh.031653thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.031653 Ban Khoa học Xã hội 324.2597 L 698/ 20 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào