Sách
621.3 TP 577h/ 08
Hướng dẫn thực hành Thiết kế lắp đặt Điện công nghiệp /
ISBN Giá: 31000 VND
DDC 621.3
Tác giả CN Trần, Duy Phụng
Nhan đề Hướng dẫn thực hành Thiết kế lắp đặt Điện công nghiệp / Trần Duy Phụng
Thông tin xuất bản Tp. Đà nẵng : Đà nẵng, 2008
Mô tả vật lý 269 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vật lí ứng dụng
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Điện công nghiệp
Từ khóa tự do Thiết kế lắp đặt
Địa chỉ Kho Tự nhiên(9): VL.002428-36
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/vật lí/vl.002428thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191223
0021
004A8FE4F4E-F961-4C3C-B080-657B8BEEA02D
005202101041524
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c31000 VND
039|y20210104152408|zpvvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a621.3|bTP 577h/ 08|223 ed,
100 |aTrần, Duy Phụng|eTác giả
245 |aHướng dẫn thực hành Thiết kế lắp đặt Điện công nghiệp / |cTrần Duy Phụng
260 |aTp. Đà nẵng : |bĐà nẵng, |c2008
300 |a269 tr. ; |c24 cm.
650 |aVật lí ứng dụng
653 |aVật lí
653 |aĐiện công nghiệp
653 |aThiết kế lắp đặt
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(9): VL.002428-36
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/vật lí/vl.002428thumbimage.jpg
890|a9|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 VL.002428 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 1
2 VL.002429 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 2
3 VL.002430 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 3
4 VL.002431 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 4
5 VL.002432 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 5
6 VL.002433 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 6
7 VL.002434 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 7
8 VL.002435 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 8
9 VL.002436 Kho Tự nhiên 621.3 TP 577h/ 08 Sách Tiếng Việt 9
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào