Sách
530 TH 239(1)t/ 08
Thiết kế bài giảng Vật lí 10.
ISBN Giá: 22.000 VNĐ
DDC 530
Tác giả CN Trần, Thúy Hằng
Nhan đề Thiết kế bài giảng Vật lí 10. Trần Thúy Hằng, Đào Thị Thu ThủyTập 1 /
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 174 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Vật lí 10
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Thu Thủy
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): VL.003093-4
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.003093thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191226
0021
004909D868C-EF1B-48D2-8E1F-FF267CFA0278
005202101061418
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c22.000 VNĐ
039|y20210106141838|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bTH 239(1)t/ 08|223 ed.
100 |aTrần, Thúy Hằng|eTác giả
245 |aThiết kế bài giảng Vật lí 10. |nTập 1 / |cTrần Thúy Hằng, Đào Thị Thu Thủy
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2008
300 |a174 tr. ; |c24 cm.
650 |aVật lí
653 |aVật lí
653 |aBài giảng
653 |aThiết kế
653 |aVật lí 10
700 |aĐào, Thị Thu Thủy|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): VL.003093-4
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.003093thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 VL.003093 Kho Tự nhiên 530 TH 239(1)t/ 08 Sách Tiếng Việt 1
2 VL.003094 Kho Tự nhiên 530 TH 239(1)t/ 08 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào