Sách
895.9228 T 968(2)/ 10
Tuyển tập Ngô Gia Văn Phái :. 2 tập: T.2 / Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: PGS.TS. Trần Trị Băng Thanh chủ trì,...[và những người khác] .
ISBN Giá: VND
DDC 895.9228
Nhan đề Tuyển tập Ngô Gia Văn Phái :. 2 tập: T.2 / Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: PGS.TS. Trần Trị Băng Thanh chủ trì,...[và những người khác] . Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: PGS.TS. Trần Trị Băng Thanh chủ trì,...[và những người khác]2 tập: T.2 /
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 894 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Tuyển tập
Từ khóa tự do Văn học trung đại
Tác giả(bs) CN Phạm, Tú Châu
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Ánh
Tác giả(bs) CN Lại, Văn Hùng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Băng Thanh
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191243
0021
00488B541DA-4706-4EC9-AD83-E5B76EAA19D2
005202101191418
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |cVND
039|y20210119141834|zbmthuong
041 |avie
044 |aVN
082 |a895.9228|bT 968(2)/ 10|223 ed.
245 |aTuyển tập Ngô Gia Văn Phái :. 2 tập: T.2 / Tuyển dịch, giới thiệu và chú giải: PGS.TS. Trần Trị Băng Thanh chủ trì,...[và những người khác] . |n2 tập: T.2 / |cTuyển dịch, giới thiệu và chú giải: PGS.TS. Trần Trị Băng Thanh chủ trì,...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2010
300 |a894 tr. ; |c24 cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
650 |aVăn học Việt Nam
653 |aVăn học Việt Nam
653 |aTuyển tập
653 |aVăn học trung đại
700 |aPhạm, Tú Châu|cPGS.TS.|eTuyển dịch, giới thiệu và chú giải
700 |aPhạm, Văn Ánh|cThS|eTuyển dịch, giới thiệu và chú giải
700 |aLại, Văn Hùng|cPGS.TS.|eTuyển dịch, giới thiệu và chú giải
700 |aTrần, Thị Băng Thanh|cPGS.TS.|eTuyển dịch, giới thiệu và chú giải
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào