Luận Văn Luận Án
420.7 TH 957a/ 21
Applying flipgrid - based portfolio to improve efl 12th graders' speaking skill :
DDC 420.7
Tác giả CN Trần, Thị Bích Hường
Nhan đề Applying flipgrid - based portfolio to improve efl 12th graders' speaking skill : Master thesis in education: Theory and methods of teaching english: 8140111 / Trần Thị Bích Hường; Ng.h.d.: Ph.D Le Thi Tuyet Hanh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 81tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Le, Thi Tuyet Hanh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023562
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23562thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194754
00251
004F37B65B9-5BC6-47CF-A27D-2FE2CDBC9C00
005202208181440
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818144019|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bTH 957a/ 21|223 ed.
100 |aTrần, Thị Bích Hường|eAuther
245 |aApplying flipgrid - based portfolio to improve efl 12th graders' speaking skill : |bMaster thesis in education: Theory and methods of teaching english: 8140111 / |cTrần Thị Bích Hường; Ng.h.d.: Ph.D Le Thi Tuyet Hanh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a81tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aDirectory: p.64-81|b47
650 |aNgôn ngữ Anh
653 |aTiếng anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aLe, Thi Tuyet Hanh|eNg.h.d.|cPh.D
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023562
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23562thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023562 Kho Luận Án 420.7 TH 957a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào