Sách
Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam :
ISBN Giá: VNĐ
Nhan đề Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam : Có hiệu lực từ ngày 01/05/2013
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 242 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật lao động
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194760
0021
00439D11CF6-BF5F-4EBE-965D-0CBFB837599C
005202208181548
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20220818154825|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
245 |aBộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam : |bCó hiệu lực từ ngày 01/05/2013
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2013
300 |a242 tr. ; |c21 cm.
650 |aPháp luật
653 |aViệt nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật lao động
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào