Sách
300 ĐL 9268c/ 18
Con người đạo đức và khoa học /
ISBN 978-604-964-046-9 Giá: 80.000 VNĐ
DDC 300
Tác giả CN Đậu, Kỷ Luật
Nhan đề Con người đạo đức và khoa học / Đậu Kỷ Luật
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nghệ An, 2018
Mô tả vật lý 256 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học xã hội
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Khoa học xã hội
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Đạo đức
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(5): XH.031674-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/xh.031674thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190796
0021
004C6941151-DA28-46C2-8752-016458449C1D
005202010280832
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-964-046-9|c80.000 VNĐ
039|y20201028083223|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a300|bĐL 9268c/ 18|223 ed.
100 |aĐậu, Kỷ Luật|eTác giả
245 |aCon người đạo đức và khoa học / |cĐậu Kỷ Luật
260 |aNghệ An : |bNghệ An, |c2018
300 |a256 tr. ; |c21 cm.
650 |aKhoa học xã hội
653 |aKhoa học
653 |aKhoa học xã hội
653 |aCon người
653 |aĐạo đức
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(5): XH.031674-8
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/xh.031674thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.031674 Ban Khoa học Xã hội 300 ĐL 9268c/ 18 Sách Tiếng Việt 1
2 XH.031675 Ban Khoa học Xã hội 300 ĐL 9268c/ 18 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.031676 Ban Khoa học Xã hội 300 ĐL 9268c/ 18 Sách Tiếng Việt 3
4 XH.031677 Ban Khoa học Xã hội 300 ĐL 9268c/ 18 Sách Tiếng Việt 4
5 XH.031678 Ban Khoa học Xã hội 300 ĐL 9268c/ 18 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào