Sách
530 V 342/ 08
Vật lí 11 :
ISBN Giá: 14.400 VND
DDC 530
Nhan đề Vật lí 11 : Nâng cao / Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (Chủ biên),...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 296 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Vật lí
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Vật lí 11
Từ khóa tự do Vật lí nâng cao
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hưng
Tác giả(bs) CN Vũ, Thanh Khiết
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phúc Thuần
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Khôi
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): VL.001892-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.001892thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191222
0021
004D23186D4-06A0-436F-9491-9289956F0C47
005202101041459
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c14.400 VND
039|y20210104145933|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bV 342/ 08|223 ed.
245 |aVật lí 11 : |bNâng cao / |cNguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên), Nguyễn Phúc Thuần (Chủ biên),...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a296 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
650 |aVật lí
653 |aTrung học phổ thông
653 |aVật lí
653 |aVật lí 11
653 |aVật lí nâng cao
700 |aNguyễn, Ngọc Hưng|eTác giả
700 |aVũ, Thanh Khiết|eTác giả
700 |aNguyễn, Phúc Thuần|eChủ biên
700 |aNguyễn Thế Khôi |eTổng chủ biên
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): VL.001892-3
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.001892thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 VL.001892 Kho Tự nhiên 530 V 342/ 08 Sách Tiếng Việt 1
2 VL.001893 Kho Tự nhiên 530 V 342/ 08 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào