Luận Văn Luận Án
420.7 LH 1114p/ 21
Personalization activities in teaching speaking to efl young learners: an action research project :
DDC 420.7
Tác giả CN Le, Thi Thu Ha
Nhan đề Personalization activities in teaching speaking to efl young learners: an action research project : Master's thesis in tesol: Teaching English to speakers of the other languages (TESOL); Code: 8.14.01.11 / Le Thi Thu Ha; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Dr. Le Van Canh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 75 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Le, Van Canh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023543
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023543thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194753
00251
004293A42C3-757C-4823-AA47-2865F558240D
005202208181434
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818143437|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bLH 1114p/ 21|223 ed.
100 |aLe, Thi Thu Ha|eauther
245 |aPersonalization activities in teaching speaking to efl young learners: an action research project : |bMaster's thesis in tesol: Teaching English to speakers of the other languages (TESOL); Code: 8.14.01.11 / |cLe Thi Thu Ha; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Dr. Le Van Canh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a75 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: Cuối chính trang|b24
650 |aTiếng Anh
653 |aTiếng Anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aLe, Van Canh|eNg.h.d.|cAssoc. Prof. Dr.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023543
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023543thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023543 Kho Luận Án 420.7 LH 1114p/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1