Luận Văn Luận Án
420.7 LH 239t/ 21
The relationship between language anxiety and speaking performance among efl students in secondary school :
DDC 420.7
Tác giả CN Lê, Thị Thu Hằng
Nhan đề The relationship between language anxiety and speaking performance among efl students in secondary school : Master thesis in education: Theory and methods of teaching english: 8140111 / Lê Thị Thu Hằng; Ng.h.d.: Dr. Le Thi Tuyet Hanh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 77p. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Le, Thi Tuyet Hanh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023560
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23560thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194757
00251
004CF19E087-5B62-4B0E-B2FF-F5D14C0D6EA7
005202208181502
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818150204|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bLH 239t/ 21|223 ed.
100 |aLê, Thị Thu Hằng|eAuther
245 |aThe relationship between language anxiety and speaking performance among efl students in secondary school : |bMaster thesis in education: Theory and methods of teaching english: 8140111 / |cLê Thị Thu Hằng; Ng.h.d.: Dr. Le Thi Tuyet Hanh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a77p. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aDirectory: p.61-77|b63
650 |aNgôn ngữ Anh
653 |aTiếng anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aLe, Thi Tuyet Hanh|eNg.h.d.|cDr.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023560
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23560thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023560 Kho Luận Án 420.7 LH 239t/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1