Bộ sưu tập: Loại hình:   
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Đền Cuông lễ hội Đền Cuông để phát triển du lịch : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Cao Thị Huyền; Nghd.: GV. Dương Thị Vân Anh
Nghệ An : Đại học Vinh, 2012
78 tr. : Minh họa ; 30 cm.
Cao, Thị Huyền

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Chù keo tỉnh Thái Bình để phục vụ du lịch : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Trần Thị Nga; Nghd.: Dương Thị Vân Anh
Nghệ An : Đại học Vinh, 2012
95 tr. : Minh họa ; 30 cm.
Trần, Thị Nga

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Các tộc người ở Việt Nam : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Việt Nam học, văn hóa, du lịch các trường Đại học Cao đẳng / PGS.TS Bùi Xuân Đính
Hà Nội : Thời đại, 2012
332 tr. ; 21 cm.
Bùi, Xuân Đính

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
5
6
Du lịch văn hóa du lịch biển ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Chu Thị Lê; Ng.hd.: TS. Bùi Văn Hào
Nghệ An : Đại học Vinh, 2014
71 tr. ; 27 cm.
Chu, Thị Lê

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
7
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận nghiệp vụ / Trần Thúy Anh [,.. những người khác ]
Hà Nội : Nxb Giáo Dục Việt Nam, 2012
271 tr. ; 27 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:50) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
8
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận nghiệp vụ / Trần Thúy Anh [,.. những người khác ]
Hà Nội : Nxb Giáo Dục Việt Nam, 2014
271 tr. ; 27 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:32) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
9
Giáo trình quản lí di sản văn hóa với phát triển du lịch : Giáo trình dành cho sinh viên đại học cao đẳng các trường văn hoá - nghệ thuật / Lê Hồng Lý, Dương Văn Sáu, Đặng Hoài Thu
Hà Nội : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
150 tr. ; 24 cm.
Lê, Hồng Lý

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
10
Hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia thành phố Vinh: thực trạng giải pháp : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Hồ Thị Nga; Ng.h.d.: ThS Dương Thị Vân Anh
Nghệ An : Đại học Vinh, 2014
50 tr. : Minh họa ; 27 cm.
Hồ, Thị Nga

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
  1  2  3  4 of 4