Bộ sưu tập: Loại hình:   
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Ảnh báo Chí
Thông Tấn, 2013
261
Brian Horton

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh báo chí : Sách tham khảo nghiệp vụ / Brian Horton; Ng.d.: Trần Đức Tài
Hà Nội : Thông tấn, 2003
263 tr. ; 19 cm.
Horton, Brian

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Báo chí - Những vẫn đề lý luận và thực tiễn : T.5
Hà Nội : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
212 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
6
Báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ trong những năm 1930 - 1945 : Sách chuyên khảo / TS Nguyễn Văn Trung
Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
243 tr. ; 19 cm.
Nguyễn, Văn Trung

Đầu mục:20

7
Báo chí điều tra
2004, Thông tấn
438
A.A. Chertuchonui,Phạm Thảo dịch,Huyền Nhung dịch

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
8
Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn
TT - Truyền thông, 2013
330
TS. Nguyễn Thế Kỷ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
9
Báo Chí hiện đại nước ngoài
Thông Tấn, 2004
520
X.A.Mikhailop

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
10
Báo chí những vấn đề lí luận và thực tiễn. GS Hà Minh Đức(Chủ biên) T.2 /
Hà Nội : Giáo Dục, 1996
184 tr. ; 21 cm.
Hà, Minh Đức

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 11