• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 796.07 BA 596n/ 23
    Nhan đề: Nghiên cứu một số giải pháp phát triển câu lạc bộ Thể dục thể thao trong các trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế cấp Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An :

DDC 796.07
Tác giả CN Bùi, Tuấn Anh
Nhan đề Nghiên cứu một số giải pháp phát triển câu lạc bộ Thể dục thể thao trong các trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế cấp Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Mã sô: 8.14.01.01 / Bùi Tuấn Anh; Ng.h.d.: TS Ngô Thị Như Thơ
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 106 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Như Thơ
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.026393
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026393thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101053
00251
004F39C8C4B-6CA1-4112-9D3A-B8953606B8D8
005202405221528
008160608s2023 vm vie
0091 0
039|y20240522152808|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a796.07|bBA 596n/ 23|223 ed.
100 |aBùi, Tuấn Anh|eTác giả
245 |aNghiên cứu một số giải pháp phát triển câu lạc bộ Thể dục thể thao trong các trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế cấp Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Mã sô: 8.14.01.01 / |cBùi Tuấn Anh; Ng.h.d.: TS Ngô Thị Như Thơ
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a106 tr. : |bHình ảnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2023
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b42
650 |aGiáo dục thể chất
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aNghệ An
653 |aThể dục thể thao
653 |aTrung học cơ sở
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aNgô, Thị Như Thơ|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.026393
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026393thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.026393 Kho Luận Án 796.07 BA 596n/ 23 Luận văn, Luận án 1
Comment