Nhân sự

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Bình

Giám Đốc

0913028789

binhdhv1974@gmail.com

Hoàng Ngọc Diệp

Phó Giám Đốc

0983374199

hndiep2009@gmail.com

TỔ HÀNH CHÍNH

Phan Văn Tài

Tổ trưởng

0912591212

taihatinh2009@gmail.com

Lâm Thu Trang

CT. Công đoàn

0977914850

laman2802@gmail.com

Nguyễn Thị Hải Yến A

 

01687090656

yenntt@vinhuni.edu.vn

Lưu Thị Vân Anh

 

0942969648

 

Phạm Thị Hoài Phương

 

0916983787

phuongtuan7710@gmail.com

TỔ THÔNG TIN TƯ LIỆU

Ngô Thị Thúy Lan

 

0944542955

Loantpv@yahoo.com

Hoàng Thị Nga

 

0915665846

thanhngadhv@gmail.com

Nguyễn Thị Thương

Công đoàn tổ

0947518999

thuongtv.dhv@gmail.com

TỔ BIÊN MỤC

Lê Thị Vân Anh

Tổ trưởng

0945585659

vananh@vinhuni.edu.vn

Nguyễn Thị Hà Giang

 

0982044798

hagiangtvdhv@gmail.com

Dương Thị Nga

 

0915125606

ngaduongdhv@gmail.com

Nguyễn Thị Nhàn

 

0979188681

nhan86dhv@gmail.com

TỔ PHỤC VỤ

Nguyễn Thị Hải Yến B

Tổ trưởng

0983209582

yenanhtvdhv@gmail.com

Cao Thị Thủy

Công đoàn tổ

0946607456

thuthuytvnthdhv@gmail.com

Nguyễn Thị Mơ

 

0912973249

nguyenthimo0603@gmail.com

Nguyễn T. Thanh Hằng

 

0973966738

hangntt@vinhuni.edu.vn

Ông Kim Ngân

 

01257956767

nganok@vinhuni.edu.vn

Nguyễn Thị Oanh

 

0967 4941 86

oanhnt@vinhuni.edu.vn

Nguyễn Tuấn Minh

 

0934258668

Nguyenminhdhv@yahoo.com