Nội quy thư viện

 1. Cán bộ, Giảng viên, Giáo viên, Học viên Sau đại học, Sinh viên và Học sinh (sau đây gọi chung là bạn đọc) đang công tác, học tập tại trường Đại học Vinh đều được cấp thẻ thư viện. Người ngoài trường muốn được cấp thẻ thư viện, phải có giấy giới thiệu hoặc chứng minh thư nhân dân.  Thẻ của ai người đó dùng, không cho người khác mượn thẻ. 

2. Thẻ được sử dụng khi qua cổng từ thư viện, mượn sách, báo, tạp chí, tư liệu (sau đây gọi chung là tài liệu) và truy cập thư viện số để khai thác các sản phẩm & dịch vụ thông tin - thư viện do  Thư viện Nguyễn Thúc Hào cung cấp.

3. Đến thư viện bạn đọc phải thực hiện nếp sống văn minh, trật tự, đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn vệ sinh chung, không hút thuốc trong thư viện.

4. Khi nhận tài liệu ở các kho sách, bạn đọc phải kiểm tra, khi thấy hư hỏng, mất trang sách, phải báo ngay cho thủ thư, nếu không kiểm tra, bạn đọc phải chịu trách nhiệm. Bạn đọc làm mất, hư hỏng tài liệu phải bồi thường theo quy định. Không được tự ý  mang tài liệu của thư viện ra ngoài khi chưa được phép.

5. Bạn đọc vào sử dụng Không gian học tập, Kho mở, tư trang của cá nhân cần để đúng nơi quy định; tại các phòng đọc khác, phải thực hiện  theo chỉ dẫn của cán bộ thư viện và tự giác chấp hành đúng nội quy.

6. Bạn đọc phải có ý thức giữ gìn tài sản của nhà trường, không làm hư hỏng hệ thống máy tính, trang thiết bị, vốn tài liệu, các phương tiện tra cứu tìm tin  trong thư viện. Không chơi game và các trò chơi điện tử trên máy tính của thư viện. Không được viết, vẽ vào tài liệu, bàn ghế và các trang thiết bị khác của thư viện.

7. Chấp hành tốt quy định khai thác sử dụng tài nguyên số và Nội quy phòng chống cháy nổ của Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

8. Bạn đọc chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc tốt nghiệp ra trường (kể cả thôi học, chuyển trường) phải có ký  xác nhận không nợ tài sản của Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

9. Yêu cầu bạn đọc chấp hành tốt Nội quy thư viện, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường và Pháp luật ./.

Giám đốc

(Đã ký)

 

ThS.Nguyễn Đức Bình