• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 796.07 MN 5764l/ 23
    Nhan đề: Lựa chọn một số bài tập bổ trợ thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly 60m cho học sinh năm lớp 9 ở trường THCS Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An :

DDC 796.07
Tác giả CN Mai, Huy Nguyên
Nhan đề Lựa chọn một số bài tập bổ trợ thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly 60m cho học sinh năm lớp 9 ở trường THCS Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Mã sô: 8.14.01.01 / Mai Huy Nguyên; Ng.h.d.: TS Nguyễn Trí Lục
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 61 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Học sinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trí Lục
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.026394
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026394thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101054
00251
00476B6674B-A2E2-412F-ADE5-65B58C44E1D7
005202405221535
008160608s2023 vm vie
0091 0
039|y20240522153542|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a796.07|bMN 5764l/ 23|223 ed.
100 |aMai, Huy Nguyên|eTác giả
245 |aLựa chọn một số bài tập bổ trợ thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy cự ly 60m cho học sinh năm lớp 9 ở trường THCS Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Mã sô: 8.14.01.01 / |cMai Huy Nguyên; Ng.h.d.: TS Nguyễn Trí Lục
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a61 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2023
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b41
650 |aGiáo dục thể chất
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aBài tập
653 |aNghệ An
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aHọc sinh
700 |aNguyễn, Trí Lục|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.026394
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026394thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.026394 Kho Luận Án 796.07 MN 5764l/ 23 Luận văn, Luận án 1
Comment