• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 796.07 NG 433l/ 22
    Nhan đề: Lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 500m cho nữ học sinh trường THCS Công Thành, Yên Thành, Nghệ An :

DDC 796.07
Tác giả CN Nguyễn, Văn Giang
Nhan đề Lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 500m cho nữ học sinh trường THCS Công Thành, Yên Thành, Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Mã sô: 8.14.01.01 / Nguyễn Văn Giang; Ng.h.d.: TS Võ Văn Đăng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 84 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Học sinh
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Đăng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.026395
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026395thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101055
00251
00481E2782D-73FF-4D3F-9AD4-D662D24B4A33
005202405221540
008160608s2023 vm vie
0091 0
039|y20240522154046|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a796.07|bNG 433l/ 22|223 ed.
100 |aNguyễn, Văn Giang|eTác giả
245 |aLựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 500m cho nữ học sinh trường THCS Công Thành, Yên Thành, Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Mã sô: 8.14.01.01 / |cNguyễn Văn Giang; Ng.h.d.: TS Võ Văn Đăng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a84 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2023
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b39
650 |aGiáo dục thể chất
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aNghệ An
653 |aTrung học cơ sở
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aHọc sinh
700 |aVõ, Văn Đăng|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.026395
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026395thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.026395 Kho Luận Án 796.07 NG 433l/ 22 Luận văn, Luận án 1
Comment