• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 796.07 TP 5369n/ 23
    Nhan đề: Nghiên cứu biện pháp nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất cấp Trung học phổ thông tại tỉnh Hà Tĩnh :

DDC 796.07
Tác giả CN Trần, Quang Phát
Nhan đề Nghiên cứu biện pháp nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất cấp Trung học phổ thông tại tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Mã sô: 8.14.01.01 / Trần Quang Phát; Ng.h.d.: TS Văn Đình Cường
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 93 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Giáo viên
Từ khóa tự do Hà Tĩnh
Tác giả(bs) CN Văn, Đình Cường
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.026396
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026396thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101056
00251
00452BCFE51-5447-4143-BCAD-A5619069F7B5
005202405221545
008160608s2023 vm vie
0091 0
039|y20240522154557|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a796.07|bTP 5369n/ 23|223 ed.
100 |aTrần, Quang Phát|eTác giả
245 |aNghiên cứu biện pháp nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất cấp Trung học phổ thông tại tỉnh Hà Tĩnh : |bLuận văn Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Mã sô: 8.14.01.01 / |cTrần Quang Phát; Ng.h.d.: TS Văn Đình Cường
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a93 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2023
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b36
650 |aGiáo dục thể chất
653 |aTrung học phổ thông
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aGiáo viên
653 |aHà Tĩnh
700 |aVăn, Đình Cường|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.026396
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026396thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.026396 Kho Luận Án 796.07 TP 5369n/ 23 Luận văn, Luận án 1
Comment