• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 633.15 NT 3672a/ 23
    Nhan đề: Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô sinh khối tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An :

DDC 633.15
Tác giả CN Nguyễn, Huy Thành
Nhan đề Ảnh hưởng của mật độ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô sinh khối tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng; Mã số: 8.62.01.10 / Nguyễn Huy Thành; Ng.h.d.: TS Phan Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 97 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Khoa học cây trồng
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Giống ngô
Từ khóa tự do Khoa học cây trồng
Từ khóa tự do Gieo trồng
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thu Hiền
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.026398
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026398thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101058
00251
0042E743477-997C-48B5-AA3B-040B255D63D2
005202405221601
008160608s2023 vm vie
0091 0
039|y20240522160101|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a633.15|bNT 3672a/ 23|223 ed.
100 |aNguyễn, Huy Thành|eTác giả
245 |aẢnh hưởng của mật độ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô sinh khối tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng; Mã số: 8.62.01.10 / |cNguyễn Huy Thành; Ng.h.d.: TS Phan Thị Thu Hiền
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a97 tr. : |bHình ảnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2023
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b42
650 |aKhoa học cây trồng
653 |aNghệ An
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aGiống ngô
653 |aKhoa học cây trồng
653 |aGieo trồng
700 |aPhan, Thị Thu Hiền|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.026398
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026398thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.026398 Kho Luận Án 633.15 NT 3672a/ 23 Luận văn, Luận án 1
Comment