• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 635.615 NT 3672n/ 23
    Nhan đề: Nghiên cứu một số bệnh hại dưa hấu và biện pháp phòng trừ trong vụ xuân 2023 tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An :

DDC 635.615
Tác giả CN Ngô, Trung Thành
Nhan đề Nghiên cứu một số bệnh hại dưa hấu và biện pháp phòng trừ trong vụ xuân 2023 tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng; Mã số: 8.62.01.10 / Ngô Trung Thành; Ng.h.d.: TS Hồ Thị Nhung
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 63 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Khoa học cây trồng
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Dưa hấu
Từ khóa tự do Khoa học cây trồng
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Tác giả(bs) CN Hồ, Thị Nhung
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.026399
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026399thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101059
00251
004AFB4BA7C-B8DB-4E04-B24D-CBAB8E3C2A72
005202405221607
008160608s2023 vm vie
0091 0
039|y20240522160737|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a635.615|bNT 3672n/ 23|223 ed.
100 |aNgô, Trung Thành|eTác giả
245 |aNghiên cứu một số bệnh hại dưa hấu và biện pháp phòng trừ trong vụ xuân 2023 tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng; Mã số: 8.62.01.10 / |cNgô Trung Thành; Ng.h.d.: TS Hồ Thị Nhung
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a63 tr. : |bHình ảnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2023
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b20
650 |aKhoa học cây trồng
653 |aNghệ An
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aDưa hấu
653 |aKhoa học cây trồng
653 |aNông nghiệp
700 |aHồ, Thị Nhung|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.026399
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026399thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.026399 Kho Luận Án 635.615 NT 3672n/ 23 Luận văn, Luận án 1
Comment