• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 633.88 PT 871n/ 23
    Nhan đề: Nghiên cứu bảo tồn và nhân giống nguồn Gen cây dược liệu Sa Sâm (Launaea Sarmentosa (Willd.) Alston) tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An :

DDC 633.88
Tác giả CN Phạm, Xuân Trung
Nhan đề Nghiên cứu bảo tồn và nhân giống nguồn Gen cây dược liệu Sa Sâm (Launaea Sarmentosa (Willd.) Alston) tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng; Mã số: 8.62.01.10 / Phạm Xuân Trung; Ng.h.d.: TS Nguyễn Hữu Hiền
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2023
Mô tả vật lý 80 tr. : ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Khoa học cây trồng
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Khoa học cây trồng
Từ khóa tự do Sa Sâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Hiền
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.026397
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026397thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101060
00251
0042295F360-13D4-426D-9978-B6A9A4AD5123
005202405221610
008160608s2023 vm vie
0091 0
039|y20240522161021|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a633.88|bPT 871n/ 23|223 ed.
100 |aPhạm, Xuân Trung|eTác giả
245 |aNghiên cứu bảo tồn và nhân giống nguồn Gen cây dược liệu Sa Sâm (Launaea Sarmentosa (Willd.) Alston) tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng; Mã số: 8.62.01.10 / |cPhạm Xuân Trung; Ng.h.d.: TS Nguyễn Hữu Hiền
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2023
300 |a80 tr. : ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2023
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b27
650 |aKhoa học cây trồng
653 |aNông nghiệp
653 |aNghệ An
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aKhoa học cây trồng
653 |aSa Sâm
700 |aNguyễn, Hữu Hiền|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.026397
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026397thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.026397 Kho Luận Án 633.88 PT 871n/ 23 Luận văn, Luận án 1
Comment