• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 633.85 NT 6279n/ 19
    Nhan đề: Nghiên cứu khai thác nguồn gen cây Vừng phục vụ chọn tạo giống vừng năng suất hạt và hàm lượng dầu cao cho vùng đất cát pha ven biển tỉnh Nghệ An :

DDC 633.85
Tác giả CN Nguyễn, Tài Toàn
Nhan đề Nghiên cứu khai thác nguồn gen cây Vừng phục vụ chọn tạo giống vừng năng suất hạt và hàm lượng dầu cao cho vùng đất cát pha ven biển tỉnh Nghệ An : Luận văn Tiến sĩ Nông nghiệp: Di truyền và chọn giống cây trồng; Mã số: 9.62.01.11 / Nguyễn Tài Toàn; Ng.h.d.: GS.TS Trần Tú Ngà, GS.TS Vũ Văn Liết
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Nông nghiệp, 2019
Mô tả vật lý 226 tr. : Hình ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Cây trồng
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Từ khóa tự do Vừng
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Liết
Tác giả(bs) CN Trần, Tú Ngà
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.026400
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026400thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101061
00251
00477CDACFD-5D78-4DEB-803E-9DB7E76154D0
005202405221625
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|y20240522162551|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a633.85|bNT 6279n/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Tài Toàn|eTác giả
245 |aNghiên cứu khai thác nguồn gen cây Vừng phục vụ chọn tạo giống vừng năng suất hạt và hàm lượng dầu cao cho vùng đất cát pha ven biển tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Tiến sĩ Nông nghiệp: Di truyền và chọn giống cây trồng; Mã số: 9.62.01.11 / |cNguyễn Tài Toàn; Ng.h.d.: GS.TS Trần Tú Ngà, GS.TS Vũ Văn Liết
260 |aHà Nội : |bHọc viện Nông nghiệp, |c2019
300 |a226 tr. : |bHình ảnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aTHư mục: Cuối chính văn|b172
650 |aNông nghiệp
653 |aNông nghiệp
653 |aNghệ An
653 |aCây trồng
653 |aLuận án Tiến sĩ
653 |aVừng
700 |aVũ, Văn Liết|eNg.h.d.|c GS.TS.
700 |aTrần, Tú Ngà|eNg.h.d.|c GS.TS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.026400
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2023/la.026400thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.026400 Kho Luận Án 633.85 NT 6279n/ 19 Luận văn, Luận án 1
Comment