ISBN 978-604-923-812-3 Giá: 86000 VNĐ
DDC 510
Tác giả CN Nguyễn, Trung Hòa
Nhan đề Giáo trình toán rời rạc : Dùng cho sinh viên các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, sư phạm tin học / TS Nguyễn Trung Hòa, TS Trần Xuân Sang, TS Nguyễn Thị Uyên
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2024
Mô tả vật lý 229tr. : Minh hoa ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Toán học rời rạc
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Trần, Xuân Sang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Uyên
Địa chỉ Kho Giáo trình(60): GT.052891-950
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2024/gt.052950thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101062
00231
00450D57808-5575-4C9A-A1C0-8627ADA244B7
005202405290841
008160608s2024 vm vie
0091 0
020|a978-604-923-812-3|c86000 VNĐ
039|a20240529084142|bpvnhan|c20240529082623|dpvnhan|y20240529082459|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bNH 6787g/ 24|223 ed.
100 |aNguyễn, Trung Hòa|cTS|eChủ biên
245 |aGiáo trình toán rời rạc : |bDùng cho sinh viên các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, sư phạm tin học / |cTS Nguyễn Trung Hòa, TS Trần Xuân Sang, TS Nguyễn Thị Uyên
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2024
300 |a229tr. : |bMinh hoa ; |c27cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 229|b04
650 |aToán học
653 |aGiáo trình
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aToán học
653 |aToán học rời rạc
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aTrần, Xuân Sang|cTS|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Uyên|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(60): GT.052891-950
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/giao trinh/gt 2024/gt.052950thumbimage.jpg
890|a60|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.052950 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 60
2 GT.052949 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 59
3 GT.052948 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 58
4 GT.052947 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 57
5 GT.052946 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 56
6 GT.052945 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 55
7 GT.052944 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 54
8 GT.052943 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 53
9 GT.052942 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 52
10 GT.052941 Kho Giáo trình 510 NH 6787g/ 24 Giáo trình 51
Comment