• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.0071 NT 3672/ 15
    Nhan đề: Giáo trình Quản trị doanh nghiệp /

DDC 658.0071
Tác giả CN Ngô, Kim Thanh
Nhan đề Giáo trình Quản trị doanh nghiệp / Chủ biên: PGS.TS Ngô Kim Thanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế Quốc Dân, 2015
Mô tả vật lý 526 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa tvs/quan tri doanh nghiepngo kim thanh_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
001101063
0023
00402B90115-67CF-4257-8332-5F640554B5BA
005202405311020
008160608s2015 vm vie
0091 0
039|a20240531102121|bpvvananh|c20240531101717|dpvvananh|y20240531101119|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
082 |a658.0071|bNT 3672/ 15|223 ed.
100 |aNgô, Kim Thanh|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aGiáo trình Quản trị doanh nghiệp / |cChủ biên: PGS.TS Ngô Kim Thanh
250 |aTái bản lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế Quốc Dân, |c2015
300|a526 tr. ; |c24 cm
650 |aQuản trị doanh nghiệp
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị doanh nghiệp
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa tvs/quan tri doanh nghiepngo kim thanh_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment