• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3 NQ 17đ/ 98
    Nhan đề: Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha /

ISBN Giá: 21.500 VNĐ
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn, Phùng Quang
Nhan đề Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha / TS Nguyễn Phùng Quang.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo Dục, 1998
Mô tả vật lý 324 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vật lí ứng dụng
Từ khóa tự do Điều khiển
Từ khóa tự do Điện xoay chiều
Từ khóa tự do Tự động
Từ khóa tự do Truyền động
Địa chỉ Kho Tự nhiên(27): VL.002902-23, VL.004012-6
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.002902thumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 4500
00111143
0021
00415789
005202101060912
008050322s1998 b 000 0 vieod
0091 0
020|c21.500 VNĐ
039|a20210106091235|bbmvananh|c20200825142915|dpvquynh|y200706061451|zILIB
0411#|aVie
044|avn
08214|a621.3|bNQ 17đ/ 98|223 ed.
100#|aNguyễn, Phùng Quang|cTS.|eTác giả
24510|aĐiều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha / |cTS Nguyễn Phùng Quang.
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aHà Nội : |bGiáo Dục, |c1998
300##|a324 tr. ; |c27 cm.
650|aVật lí ứng dụng
653|aĐiều khiển
653|aĐiện xoay chiều
653|aTự động
653##|aTruyền động
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(27): VL.002902-23, VL.004012-6
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.002902thumbimage.jpg
890|a27|b0|c1|d3
910|aThuý Minh
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 VL.004016 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 27
2 VL.004015 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 26
3 VL.004014 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 25
4 VL.004013 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 24
5 VL.004012 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 23
6 VL.002923 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 22
7 VL.002922 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 21
8 VL.002921 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 20
9 VL.002920 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 19
10 VL.002919 Kho Tự nhiên 621.3 NQ 17đ/ 98 Sách Tiếng Việt 18
Comment