• Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
  • Ký hiệu PL/XG: 320.1 TS 2251g/ 17
    Nhan đề: Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam /

ISBN 978-604-923-265-7 Giá: 56000 VNĐ
DDC 320.1
Tác giả CN Tăng, Thị Thanh Sang
Nhan đề Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / TS Tăng Thị Thanh Sang, ThS Ngô Thi Thu Hoài, ThS Hồ Thi Nga
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2017
Mô tả vật lý 241 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nhà nước
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Hồ, Thi Nga
Tác giả(bs) CN Ngô Thi Thu Hoài
Địa chỉ Kho Giáo trình(79): GT.026378-438, GT.026440-57
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/líchunhanuocthumbimage.jpg
000 00000ncm#a2200000ua#4500
00178145
00231
00476540005-213B-4CED-9D24-DD39765E62CC
005202009160926
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-265-7|c56000 VNĐ
039|a20200916092655|bpvtho|c20190905102738|dbmvananh|y20170403143309|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a320.1|bTS 2251g/ 17|214 ed.
100 |aTăng, Thị Thanh Sang|cTS|eChủ biên
245 |aGiáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / |cTS Tăng Thị Thanh Sang, ThS Ngô Thi Thu Hoài, ThS Hồ Thi Nga
260|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2017
300 |a241 tr. ; |c27 cm.
650 |aNhà nước
653 |aChính trị
653 |aNhà nước
653 |aPháp luật Việt Nam
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aHồ, Thi Nga|cThS
700 |aNgô Thi Thu Hoài|cThS |eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(79): GT.026378-438, GT.026440-57
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/líchunhanuocthumbimage.jpg
890|a79|b513|c2|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.026456 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 78
2 GT.026455 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 77
3 GT.026454 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 76
4 GT.026453 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 75
5 GT.026452 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 74
6 GT.026451 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 73
7 GT.026448 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 71
8 GT.026417 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 69
9 GT.026445 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 68
10 GT.026442 Kho Giáo trình 320.1 TS 2251g/ 17 Giáo trình 65
Comment