ISBN 978-604-923-264-0 Giá: 50000 VNĐ
DDC 514
Nhan đề Giáo trình Tôpô đại cương : Dành cho sinh viên ngành Sư phạm Toán / PGS.TS. Trần Văn Ân ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ an, 2017
Mô tả vật lý 143 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Quang
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Ân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích
Địa chỉ Kho Giáo trình(78): GT.026916-32, GT.026935-95
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gttopodaicuongthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00181620
00231
0049FE3AC6B-E452-452D-8909-6D16DF4F3B86
005202009291504
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-264-0|c50000 VNĐ
039|a20200929150428|bpvtho|c20200914085048|dbmyen|y20170920155704|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a514|bG 3498/ 17|214 ed.
245 |aGiáo trình Tôpô đại cương : |bDành cho sinh viên ngành Sư phạm Toán / |cPGS.TS. Trần Văn Ân ...[và những người khác]
260 |bNghệ an, |c2017
300 |a143 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aĐại số
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aNguyễn, Văn Dũng|cTS|eTác giả
700 |aNguyễn, Hữu Quang|cPGS.TS|eTác giả
700 |aTrần, Văn Ân|cPGS.TS|eChủ biên
700|aNguyễn, Ngọc Bích|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(78): GT.026916-32, GT.026935-95
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gttopodaicuongthumbimage.jpg
890|a78|b322|c1|d51
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.026993 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 79
2 GT.026992 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 78
3 GT.026988 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 74
4 GT.026986 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 72
5 GT.026985 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 71
6 GT.026978 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 64
7 GT.026977 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 63
8 GT.026976 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 62
9 GT.026975 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 61
10 GT.026974 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 60
Comment