ISBN 978-604-57-6592-0 Giá: 60.000 VNĐ
DDC 335.4346
Nhan đề Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 271 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ Kho Giáo trình(50): GT.043429-78
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.043428thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191801
00232
004FF164AA3-1BAA-4065-A7F3-00D52F07CEE8
005202404051407
008160608s2021 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-6592-0|c60.000 VNĐ
039|a20240405140723|bbmhagiang|c20240405140153|dbmhagiang|y20210914145921|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bG 434/ 21|223 ed.
245 |aGiáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a271 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 266-268|b26
650 |aChính trị
653 |aGiáo trình
653 |aChính trị
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(50): GT.043429-78
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.043428thumbimage.jpg
890|a50|b221|c1|d46
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.043478 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 50
2 GT.043477 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 50
3 GT.043476 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 49
4 GT.043475 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 48
5 GT.043473 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 46
6 GT.043467 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 40
7 GT.043466 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 39
8 GT.043464 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 37
9 GT.043463 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 36
10 GT.043461 Kho Giáo trình 335.4346 G 434/ 21 Giáo trình 34
Comment